Volkskunstgroep "Het Weverke" heeft een dertig jaar lange traditie van folklore opgebouwd. Deze groep is een begrip geworden in de Genkse gemeenschap. tijdens de wekelijkse oefenstondes wordt niet alleen gedanst, maar wordt ook tijd gemaakt voor spel, muziek, knutselen, enz. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen vinden hun gading in de gezellige sfeer die zijn hoogtepunt kent bij de publieke optredens. Toch wil Het Weverke het aantal optredens minimaal houden. Belangrijker immers is de nevenwerking: tijdens het jaarlijkse kamp worden activiteiten georganiseerd die tijdens de wekelijkse oefenstondes niet mogelijk zijn. Bosspelen, knutselen, nachtspelen, enz. brengen de sfeer van een jeugdbeweging ten top. Ook Sinterklaas en de Kerstman komen op bezoek. 

Het hoogtepunt van de jaarwerking zijn de 1 meifeesten. De eeuwenoude traditie van meiboomplanting met de daaraan gekoppelde meispelen wordt door Het Weverke  jaarlijks in ere gehouden. Franse, Duitse, Nederlandse en Spaanse groepen hebben ons hierbij reeds met hun bezoek vereerd. Ook trekken we zelf naar het buitenland om onze folklore uit te dragen. Deze uitstappen roepen steeds prachtige herinneringen op.

Samengevat kan je zeggen bij "Het Weverke" is het voor jong en oud boeiend!


Muziekgroep "Het Weverke"  werd opgericht in 1990 met als basisdoelstelling de dansers van Het Weverke muzikaal te begeleiden tijdens de optredens. Toch heeft deze muziekgroep ook een eigen programma. Zij verzorgden in het verleden verschillende optredens tijdens kunsttentoonstellingen, recepties, openingen van evenementen, enz. Ook hebben ze in het verleden andere muziekgroepen ondersteund. Een van hun basisprincipes is steeds te werken met akoestische instrumenten die bij voorkeur een volks karakter dragen. De wekelijkse repetities vinden plaats in ' Kliniekske te Genk-Winterslag, op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het accent ligt vooral op gezellig samen musiceren waarbij niet alleen volksmuziek gespeeld wordt, maar ook andere muziekgenres op het repertoire staan. De groep bestaat zowel uit jongeren als volwassenen.