"Het Weverke" startte op 12 september 1970 onder leiding van Rita Pauwels als een dansgroep voor meisjes. Toen werden er nog uitsluitend eigen creaties gedanst. In 1972 kwam het grote keerpunt voor "Het Weverke" dat toen nog "Harlekijn" heette. Er werd besloten voortaan te gaan volksdansen, en ook de jongens waren nu welkom.

In 1978 kende de groep een eerste grote uitbreiding: er waren nu in het totaal 4 leeftijdsgroepen. Niet alleen het aantal groepen groeide, maar ook de leiding. Iedere groep had nu zijn eigen leiding.

Het 10 jarig bestaan werd gevierd met een succesvolle folkloreavond, waarvoor heel wat nieuwe kledij gemaakt werd. Vanaf nu gingen we ook jaarlijks op kamp.

In 1982 nam Rita Pauwels afscheid van de groep omdat zij verhuisde naar Engeland en het roer werd doorgegeven aan de jongere generatie onder begeleiding van Emiliënne Wevers – De Cock. De traditionele optredens (meiboomplantingen, oogstfeesten, schoolfeest…) vulden de jaren naar het 15 jarig bestaan. In die periode traden we ook voor het eerst op in het buitenland nl. in de Efteling.

In december 1985 werd er -na lang aandringen van de ouders- een groep opgericht voor volwassenen. Ook zij deden mee aan alle activiteiten: kerstfeest, weekenden…

In aanloop naar het 20 jarig bestaan werd er een Tienergroep opgericht en een aantal groepen voorzien van een nieuwe kledij. Met de viering van het 20 jarig bestaan in het achterhoofd werd een eerste buitenlandse (Spaanse) volksdansgroep ontvangen.

Toen we in 1990 ons 20 jarig bestaan vierde, hadden we een Franse groep te gast en als wederdienst mochten wij die zomer naar Fondremond. Toen bleek de nood groot voor een live muziekbegeleiding. Op 11 juli 1990, twee dagen voor de afreis naar Fondremond ging de muziekgroep dan in première te Nieuwpoort. Aangezien het buitenlands avontuur goed meeviel, traden we nog verschillende malen op in zowel Frankrijk, Duitsland als Nederland.

De groep bleef groeien, nieuwe leiding werd gerekruteerd, weer werd nieuwe kledij gemaakt en in 1993 werd de vendelgroep uit de grond gestampt.

In 1995 vierden we ons 25 jarig bestaan en hadden we weeral buitenlandse gasten deze keer 2 groepen uit Duitsland: Heeslingen en Klein Meckelsen. Ook dit lustrumfeest was een echt folkloristisch festijn en de 2 Duitse gastgroepen werden vrienden. Als tegenprestatie werden we tweemaal in Duitsland uitgenodigd waarbij ook onze kindergroepen de eerste keer meegingen. De kindergroepen uit Heeslingen werden dan weer terug hier ontvangen. De jongerengroep werd ondertussen stopgezet omwille van gebrek aan leden maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door een groei van de kindergroepen.

In 1997, na 15 jaar trouwe dienst, besloot Emiliënne om te stoppen als voorzitster. Er werd op zoek op gegaan naar een nieuwe en deze werd gevonden in de persoon van Marleen Lenaerts – Thijs die de zware taak van voorzitster met veel brio heeft overgenomen. Begin vorig jaar was er dan een dieptepunt in het bestaan van "Het Weverke": we moesten afscheid nemen van Noël Swennen, onze trouwe accordeonist, hij overleed na een ziekte van enkele weken. Dit afscheid viel ons allen zeer zwaar. Gaandeweg is "Het Weverke" gegroeid van dansgroep tot een volwaardige "Volkskunstgroep" met 6 afdelingen die geen enkel aspect van de volkskunst uit het oog verliest en met optredens van Nieuwpoort over Gent en Antwerpen tot in Lanaken.